Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna

 
Projekt CATL w Sobótce

CATL -plakat projektu w Sobótce, poster

 

Historia tworzy się wszędzie i codziennie. Gmina Sobótka jest zaś miejscem szczególnym. Szczególnym, ponieważ mieszkamy w niej MY i każdego dnia mamy wpływ na obraz jej dziejów. Ale też szczególnym ze względu na rzeczywisty udział tego miejsca w wydarzeniach historycznych, miejsca, postaci, bogatą naturę regionu. Jakże często znamy opowieści o tych terenach, które nam – miejscowym – są znane już niemal na pamięć. Projekt CATL idzie jednak dalej. Utrwalając to, co znane, ma przybliżać każdemu bez wyjątku to, co nigdy lub nie zawsze było dostępne dla szerszego grona odbiorców. Ma systematyzować znaleziska, uczyć, rozwijać pasje, służyć identyfikacji miejsc i osób, zachęcać do działania na rzecz budowy wirtualnego archiwum, które stale rozbudowywane ma stanowić wizytówkę oraz obraz naszej gminy w XX wieku.

 

Budujemy Archiwum Społeczne w Bibliotece

Ratujemy i upowszechniamy lokalne dziedzictwo historyczne Gminy Sobótka

 

·        Przyjmujemy dokumenty  okresu całego XX wieku: historyczne zdjęcia, dzienniki, pamiętniki, notatki, karty, bilety i wszystko, co może dokumentować pochodzenie, tradycję, historię, rys wieku. Pamiętaj: każde zdjęcie może zawierać cenne informacje dot. osób, ubiorów, architektury, tradycji. Zanim wyrzucisz – pomyśl!

·    Przeprowadzamy wywiady audio z osobami, które pamiętają historie warte zapamiętania i opowiedzenia tworząc archiwum historii mówionej; czekamy w szczególności na osoby starsze

 

Włącz się w działania:

- szukaj materiałów u siebie, u rodziny lub znajomych

- udostępnij do skanowania zebrane materiały

- informuj o osobach, materiałach i projekcie

- weź udział w wywiadzie i utrwal swe historie

- oglądaj rozwijającą się kolekcję w sieci

Przyjęte dokumenty będą skanowane oraz zwracane posiadaczowi.

W przypadku woli odstąpienia praw i oddania materiałów, Biblioteka w porozumieniu z Muzeum Ślężańskim może przejąć dokumenty i materiały.

Na życzenie ofiarodawców lub rozmówców zapewniamy anonimowość źródła pochodzenia materiałów i osób

Projekt Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej jest projektem ciągłym realizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Sobótce we współpracy z Muzeum Ślężańskim.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje na temat zdjęć zamieszczonych na stronie CATL naszej biblioteki, w szczególności są w stanie zweryfikować osoby, miejsca, daty - prosimy o kontakt, gdyby dane takie były niewłaściwe lub wymagały rozwinięcia.

 

Za wszelką pomoc, dziękujemy - my i historia.

Zespół Biblioteki Publicznej w Sobótce

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.